עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
תאימות לינוקס
תכונת המשחק פתרון חידות
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק אימה
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר