חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
מאפייני המשחק מקוון בלבד
תכונת המשחק Deck-building
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
מדע בדיוני
התחבר