עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
תקופה היסטורית העתיד
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק סייברפאנק
מדע בדיוני
סוג יפני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
העולם האמיתי
התחבר