חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק לוח
שש-בש
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר