עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
תאימות לינוקס
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר