עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
4X
תכונת המשחק שלבים אקראיים
תקופה היסטורית העתיד
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני בחלל
זרימת הזמן זמן-אמת
מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר