עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

פעולה
תכונת המשחק עולם פתוח
פסבדו-סגנונות הישרדות
תקופה היסטורית פרהיסטוריה
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר