עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
אסטרטגיה
טקטיקות
תאימות iPad
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
סוג מראה רטרו
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר