עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
12 שחקנים 60% Full list

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
תכונת המשחק התגנבות
אירוע היסטורי המלחמה הקרה
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר