עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
11 שחקנים 53% Full list

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
נהיגה
תכונת המשחק שלבים אקראיים
עולם פתוח
תקופה היסטורית העתיד
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
כלי רכב מכוניות
עולם העולם האמיתי
התחבר