חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
RTS
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
ימי הביניים
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
אירועים אמיתיים
התחבר