עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
Shoot 'em up
מירוצים
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
פרספקטיבה גוף ראשון
גוף שלישי
הצגה דו-ממדי
סוג מראה רטרו
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
העולם האמיתי
התחבר