משחקים הקשורים לחברה28

מידע כללי אודות החברה

שמות נוכחים Square [כלל-שימושי] Square Co., Ltd [קורפורטיבי]
סטטוס הפסיק לתפקד
ארץ פעילות יפן [מטה ראשי]
אתר אינטרנט רשמי

דירוג החברה 74%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 74%
3 משחקים אחרונים ביותר 78%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
15 13%
10 8%
9 8%
9 8%
9 8%
9 8%
8 7%
8 7%
7 6%
6 5%
5 4%
4 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
התחבר