משחקים הקשורים לחברה48

מידע כללי אודות החברה

שמות נוכחים SNK [כלל-שימושי] SNK Corporation [קורפורטיבי]
שמות קודמים SNK Playmore [כלל-שימושי, בתוקף עד 1 דצמבר 2016] SNK Playmore Corporation [קורפורטיבי, בתוקף עד 1 דצמבר 2016] Playmore [כלל-שימושי, בתוקף עד 7 יולי 2003]
סטטוס פעיל מ-1 אוגוסט 2001 [> 19 שנים]
ארץ פעילות יפן [מטה ראשי]
אתרי אינטרנט רשמי
רשמי

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
21 17%
14 11%
12 10%
11 9%
10 8%
9 7%
8 6%
8 6%
7 6%
7 6%
4 3%
4 3%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
התחבר