Majestic Studios

מידע כללי אודות החברה

שם נוכחי Majestic Studios [כלל-שימושי]
שמות קודמים Tri-Logik Studios [כלל-שימושי, בתוקף עד 2003]
סטטוס פעיל

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
1 100%
התחבר