משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
3 23%
3 23%
3 23%
3 23%
1 8%
התחבר